تاریخ:شهریور 30, 1399

تخلیه اب ریه چند روز طول میکشد