تاریخ:مهر 1, 1399

علت درد در ناحیه کتف و زیر بغل سمت چپ